Walne Zebranie.

Walne Zebranie.

Zarząd Klubu Sportowego Lotnik-1997 Poznań zawiadamia,
że w dniu 17 kwietnia 2018roku (wtorek) odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr.53; ul. Głuszyna 187.

Rozpoczęcie: godz. 18.00 – I termin; godz. 18.15 – II termin.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  8. Dyskusja o kierunkach rozwoju i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie walnego zebrania.

Z poważaniem

Zarząd KS Lotnik-1997 Poznań

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości